Portret Strelca

DVOJNA NARAVA KENTAVRA

Strelec kot deveto znamenje horoskopa se začenja 22. novembra in traja do 21. decembra. Strelec je tretje in zadnje med ognjenimi znamenji, pri katerem moč ognja in plamenov dobiva nove dimenzije, in sicer duhovno jasnost, notranjo rast in prosvetljenje duha.

Slikovni prikaz tega spremenljivega znamenja predstavlja kentavra, mitološko bitje, katerega prvi, zgornji del sestavljajo človeška glava, roke in oprsje, zadnji oziroma spodnji del telesa pa ima obliko konja. To bitje s tako nasprotujočimi lastnostmi simbolizira težnjo po surovosti in prvinski živalski naravi, to pa v primeru, da se ne vzpostavi ravnovesje notranje energije. Kentavri so slika človeške dvojne narave, živalske in božanske, vsega zavestnega in nezavednega, ki sčasoma postane gospodar te osebe in jo prepušča njenim porivom in počasi umirja kakršnokoli notranjo borbo. Odtod Strelcu želja po vzvišenosti in borba proti slabostim, ki jih je potrebno obvladati, občasno pa tudi egoistično opijanje z idejo o lastni veličini.
Kakšno bo torej to deveto znamenje Zodiaka, je še najbolj odvisno od tega, ali človekova humana stran prevladuje nad živalsko in nekontrolirano. V prvem primeru se srečamo z izumiteljskim duhom, ki ima tudi intelektualni potencial, v drugem pa s hazarderjem in prevarantom.

JUPITER, PLANET SREČE IN PROSTRANOSTI

Znamenju Strelca vlada Jupiter, največji planete sončnega sistema, ki obsega njegov središčni prostor. V astrologiji Jupiter predstavlja princip ravnotežja, avtoritete, urejenosti, neprestanega napredka in rasti, obilja, razkošja in ohranjanja običajnih zakonitosti. Jupiter je planet bogastva in optimizma, kakor tudi družbenega vpliva in moči. Pod njegovo zaščito lahko najdemo medicino in pravo, v človeškem telesu pa nadzoruje krvni obtok in jetra. Če je ta planet v osebnem horoskopu položen ugodno, prinaša uspeh v večini življenjskih nalog, uresničitev sanj in načrtov, dobronamernost in velikodušno naravo. Takšni ljudje potem negujejo družinsko tradicijo in neomejeno pomagajo drugim ljudem, lahko pa postanejo uspešni politiki in zdravniki.

Strelcu je torej prirojena težnja po velikih prostranstvih, bogastvu in moči, kakor tudi po visokih etičnih principih in estetiki. Nenehno ima potrebo po širitvi znanja in raziskovanju neznanega, neguje svoje telo, se razgibava na čistem zraku in veliko potuje. Načeloma nima večjih težav z zdravjem, svojo pozornost mu velja nameniti le žolču, žlezam in revmi, predvsem pa naj čuva okončine, predvsem stegna.

OPTIMIZEM, BREZSKRBNOST IN ŠIRJENJE

Tako imenovani “višji tip” Strelca je tisti, pri katerem – če v spomin prikličemo simboliko kentavra – človeški in humani del prevladuje nad animalnim in nekontroliranim delom. Življenje takega Strelca bo izpolnjeno z intelektualnimi in duhovnimi dosežki, njegov duh bo večno raziskovalen, nemiren in v nenehnem iskanju novih znanj in vznemirljivih avantur. Strelec se želi dokazati na področju znanosti, umetnosti in filozofije. Obožuje potovanja, predvsem tista, ki ga odpeljejo v daljne in nepoznane kraje. Njegov pogled na svet in medčloveške odnose je osvobojen konvencij in omejitev. Prav posebno zanimanje goji do drugačnih kultur, privlačijo ga tuje in nenavadne države ter ljudje, ki tam živijo. Največje uspehe lahko doseže na področju mednarodne trgovine, turizma, diplomacije ali športa. Rad ima lov, konje, dirke, spektakle, nad vsem tem pa je v njegovem vrednostnem sistemu nedotakljivost njegove neodvisnosti in svobode delovanja.

Strelec je izredno družaben in zgovoren, velikodušen, veder in optimističen. Zahvaljujoč svoji toleranci, dobro sodeluje z vsemi ljudmi, saj jih sprejema takšne, kot so. Njegov entuziazem je prav nalezljiv in vpliven, vendar pa včasih lahko pretirava v tem svojem izražanju dobrega razpoloženja.
Zaradi poudarjene družabnosti sklepa številna prijateljstva in različne druge stike. Med ljudmi v svoji okolici ne dela razlik, nekatere obravnava tako, kot da so del njega samega, pogosto pa se z marsikom celo poistoveti. Tako ženski kot moški predstavniki tega znamenja se nagibajo k svobodnemu in nekontroliranemu vedenju, za svet, dogodke in ljudi so odprti, predvsem pa znajo odpuščati.

Strelec ima neko notranjo potrebo po poznavanju vsega okultnega in nezavednega, čeprav njegovo vedenje in slika, ki jo kaže zunanjemu svetu, tega ne odkrivata. Zelo rad se pogovarja in polemizira o tistem, kar ga trenutno okupira in ne odneha, preden popolnoma ne zadosti svoji radovednosti. Področja znanja, ki so poznana in raziskana, želi nadgraditi ter se čim prej soočiti z neznanim in neraziskanim delom tega znanja.

Na materialnem področju je Strelec pogosto megaloman, vendar bi bil njegov odnos do denarja – če mu ne bi bil neizogibno potreben za samostojnost in realizacijo svojih načrtov, potovanj in raziskovanj – kaj lahko zelo rahel in neodgovoren. Najdejo se tudi taki, pa katere je bolje, da v denarnici nimajo veliko denarja, kajti če ga nimajo veliko, ga tudi ne porabijo veliko. Strelec rad pomaga soljudem, je zelo radodaren po srcu in pogosto celo razsipen, kadar pa si nečesa močno želi, sploh ne vpraša za ceno.

TUDI UŽITKARSTVO IN NERAZUMEVANJE

Pri “nižjemu tipu” Strelca pa nasprotno prevladujejo nekontrolirani nagoni in izkrivljena slika lastne identitete. Najlepša potrditev takšne slika so njegovi odnosi z drugimi ljudmi, saj je Strelec izredno družabno bitje. Takšnemu človeku so prav usojene dramatične izkušnje, ki mu nato služijo za potrditev lastne izjemnosti. Po drugi strani pa lahko živi monotono in duhamorno življenje, kar ni naravna oblika tipičnega Strelca, toda zato nenehno išče kompenzacijo v domišljiji neobstoječih norih avantur, katere kasneje svoji okolici predstavlja kot dejanski in vznemirljiv del vsakdana.
Njegova pretirana ekstravertiranost in nerazumevanje stanja v svoji okolici, kakor tudi vsakodnevna nestrpnost lahko prizadene čustveno občutljive ljudi, ki ga praviloma označujejo za nezaželenega in odvečnega v njihovi družbi.

Ker Strelcu veliko pomenita materialna in finančna varnost, se lahko zgodi, da v darovih razkošja uživa do take mere, da to stremljenje postane njegov edini cilj v življenju. Najslabše značajske lastnosti “nižjega tipa” Strelca so predvsem neskromnost, pretirana nagnjenost k uživanju in razkošju, hazardiranje, partnerska nezvestoba, izdaja in nezaupanje.
Zelo težko se zbere in usmeri pozornost na več kot eno stvar, saj njegov um ne prenese zmede ali kakšne večje angažiranosti. Popolnoma je lahko okupiran z enim samim problemom, s svojo omejenostjo in nestrpnostjo pa privablja v svoje življenje lažne in nestabilne prijatelje in si s tem pridobi zelo slabo ime in status.

NEVEZANOST KOT PRIMARNA POTREBA

Kakorkoli že, podobno kot druga znamenja zodiaka tudi za Strelca velja, da je po nečem posebnjak. Če drugega ne, je v družbi vseh drugih znamenja zaradi tega, da pokaže ogledalo njihovim lastnim omejitvam, težavam in frustracijam, saj zna sam zelo dobro krmariti brez vsega tega. Če zna biti njegov sosed v zodiakalnem krogu, Kozorog, še tako zapet, konstruktiven, resen in odgovoren, to Strelca ne zanima, saj prisega na svobodo izražanja, na pravico do razmišljanja o tujih, še nevidenih in neodkritih svetovih. Medtem ko nekateri drugi bolj ali manj dobro in uspešno živijo in delujejo v zapovedanih ali dogovorjenih okvirih, pa Strelec zagovarja pravico izbire in svobodne volje. Če ne bi bilo spontanega in veselega Strelca, bi ne bilo tudi močne težnje po svobodi – in še danes bi bivali v tradicionalnih okvirih katerega od časov, ki so že zdavnaj minili. Minili tudi zaradi tega, ker za Strelca niso bili dovolj dobri in se je potrudil razbiti okove ter oditi novih izzivom nasproti …

 

* * *

 

STRELEC IN DELO

Strelčeva intuicija in razmišljajoč duh do polnosti prideta do izraza prav na poslovnem področju in potovanjih. Čeprav so njegovi motivi vedno idealistični, pa so ob tem tudi praktične in pragmatične narave ter zato precej daleč od utopizma kakega Vodnarja. Strelčevi cilji morajo biti vedno jasni in čimbolj enostavni. Najbolj mu ustreza delo v upravi. Vodenje, razprave, izmenjava mnenj vse do prepirov, argumentiranje vseh vrst, predvsem pa vloga šefa – vse to je Strelcu pisano na kožo. Nikoli ne čaka, da bi se stvari razrešile same od sebe.
Kot šef je dokaj zahteven, čeprav po drugi strani svojim podrejenim začuda nudi tudi precej proste roke pri odločitvah. Vedno je v gibanju in zato tudi korak pred ostalimi.
Podrejeni, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, se lahko z njegove strani nadejajo pohvale, priznanje, nagrado in enakopraven delež pri delitvi, medtem ko se tisti, katerih rezultati so znatno pod pričakovanji, s svojim delom izpostavljajo neizprosni Strelčevi kritiki, ki je vedno pri roki.
Strelčeva dinamika prihaja še najbolj do izraza v skupinskem delu, kjer gre za veliko izmenjav mnenj. Vedno spoštuje dogovore in teži k izpolnjevanju obljub. Tudi če se kdaj preceni, to takoj popravi s pomočjo izvrstnega čuta za organizacijo. Ravno na tem področju je Strelec še posebej močan, saj zna problematiko videti dovolj široko, da lahko izdela konstruktivne smernice za nadaljnje delo.
Strelec je napreden in se obenem tudi zaveda svojih pravic, ne mara predsodkov in omejitev, zlasti pa ga krasi izjemno natančen občutek za medsebojne odnose in vrednotenje. Drugi mu pogosto zamerijo familiarnost, ki si jo privošči s svojimi podrejenimi.
Osnovni poklici za tipičnega Strelca so predvsem: profesor, trgovski potnik, igralec, filozof in politik.

 

LJUBEZENSKO ŽIVLJENJE

Najprej si moramo priklicati v spomin, da Strelec ne mara vsakodnevnega rutinskega in dolgočasnega življenja. Zaradi tega se v principu boji dolgih in trajnih zvez, saj čuti, da bo z najrazličnejšimi obveznostmi zvezan za vselej in to ga navdaja s pravo paniko. Kljub temu pa je zelo romantičen in se lahko hitro zaljubi. Verjame, da je ljubezen neka vrsta prijetnega potovanja, morda celo dogodivščina in da je to za življenje v dvoje prav dobro. V sebi nosi ideal ljubezni, od katerega nikoli ne odstopa, šele nekje po 40. letu navadno izgubi svojo naivnost in svoj ideal poveže z realnostjo. Zaradi tega tudi lahko najdemo med Strelci veliko takih, ki zelo dolgo niso vezani ali pa živijo družinsko življenje brez poročne listine. Na ta način vzdržujejo neko iluzijo o osebni svobodi, ki se razblini navadni tisti trenutek, ko spoznajo, da ima tudi ta svoboda določen ceno, ki sploh ni majhna. Ko se zgodi to, skoči marsikateri med njimi v zakon precej na hitro.
Besedo “zakon” Strelec istočasno idealizira in sovraži, kar je glede na povedano v prejšnjem delu zapisa tudi razumljivo. Ker ne priznava rad svojih napak in tudi ne zablod, ga ni priporočljivo spominjati na velike obljube, ki jih je dajal pred poroko. Tedaj si je zakon namreč slikal drugače in v skladu z njegovo naravo on pač ni kriv, če so šle stvari v drugo smer in je njegov partner od njega pričakoval več.
Ker je Strelec v principu precej egocentričen, potrebuje življenjskega partnerja, ki ga bo razumel in ga ne skušal vezati na samo eno mesto. Strelec rad tu in tam malo odpotuje, če drugače ne, pa v mislih, vendar pa se vedno vrne. Marsikdo je prepričan, da Strelčeva težnja po svobodi pomeni obenem tudi seksualno svobodo ter letanje od cveta do cveta, pa praviloma ni tako, če le tega nima v osebnem horoskopu (kar se lahko zgodi vsakomur in ne le Strelcem). Njegova potovanja mu pomenijo predvsem to, da lahko diha, kolikor hoče in da ga njegova okolica pri tem ne omejuje. Tedaj bo zvest, domačen, deloven in učinkovit kot le malokdo.

ON

Strelec ima zanimivo sposobnost ustvarjanja harmonije z drugimi, v kateri položaj obvladuje s klasično “jekleno pestjo v žametni rokavici”. Ker je iskren in strpen, mu ni težko razumeti partnerjevih želja, ker pa ne mara, da bi ga kdo omejeval, tudi sam ne omejuje tistih, ki so mu blizu. Še več, celo rad ima dejstvo, da partner včasih ne deli njegovega mnenja, saj se zveza potem lahko dopolnjuje. A to velja le do trenutka, ko se Strelec o nečem odloči – od tu dalje nasprotovanja ne sme biti več, ne glede na to, da je partnerja sicer sposoben prav zasipati s pozornostjo in razumevanjem. Ker je po naravi pravičen, je lahko v primeru, da ima razumevajočo ženo, odličen soprog in izvrsten oče. Ne mara samote, zato pa ima rad potovanja, in sicer potovanja v resničnem življenju kot tudi potovanja po prostranstvih duha in informacij.
V postelji ljubi svobodo in raznolikost, v pomoč mu je najrazličnejša literatura, a kateri je moč najti naj novega, kaj vznemirljivega. Če se njegova partnerka pravilno odziva na njegovo domišljijo, lahko postane odličen ljubimec, kakršnega bi si želela vsaka ženska. Njegova žena bi morala biti vedra in vesela, z velikim smislom za humor in duhovitosti. V primeru take zveze ji je sposoben vrniti voljo do življenja v še tako hudi stiski, če pa od nje ne dobi razumevanja, mu počasi opeša moč morale. Medsebojno zaupanje je zanj nekaj najbolj svetega v življenju.

ON

Ne glede na to, da Strelka daje videz “lahke” ali celo pohotne ženske, ki je sposobna in pripravljena leči skoraj z vsakomer, pa je to le utvara saj je v načelu rojena za eno samo zvezo v življenju. Njena sentimentalna narava ima glede partnerstva ena sam cilj – najti idealnega moškega zase. Če ima pri tem uspeh, postane in ostane zvesta ter se je za uspešnost svojega zakona sposobna odreči marsičemu, tudi podrejati se partnerju. Če v zakonu ne uspe, se po ločitvi zapre vase (ali pa v samostan) ali pa se usmeri v šport ali kakšno drugo aktivnost, ki od nje terja veliko telesne energije.
V spolnosti je – na presenečenje marsikoga – precej konzervativna in mora v sebi šele odkriti tako svoja hotenja kot tudi svoje potenciale. Ker pa je zelo učljiva, ker ima rada nove možnosti in ker je globoko v sebi avanturistična, rada odkriva novosti, če le ima ob sebi partnerja, vrednega njenega zaupanja. V tem primeru sčasoma postane kot žerjavica – vedno znova je sposobna zanetiti ogenj. Intimnost z njo je vedno prijetna, saj nikoli ne postavlja zahtev in tudi nima tabujev, pa naj je navzven še tako sramežljiva. Tako kot pri Strelcu-moškem tudi pri Strelki najdemo željo po raznolikosti, zato z njo v postelji nikoli ni dolgčas.

 

Naslednja objava bo na vrsti v petek, 8. marca, ko bo objavljen prvi del opisa Device.