Razbiranje zapisanega in posvetovanje o tem

Astrološko posvetovanje

je dialog, v katerem skupno raziskujemo v obliki simbolov zapisane vzorce, ki jih vsebuje astrološka karta, da bi na ta način spoznali možnosti njihove uporabe v posameznih situacijah in na življenjski poti nasploh.

Astrološka karta

(rojstna karta, natalna karta, horoskop) je unikaten zemljevid položajev zvezd in planetov ob natančnem času in na kraju našega rojstva.
Astrologova naloga in poslanstvo sta ugotoviti in razložiti informacije, zapisane v rojstni karti, na tak način, da bodo poslušalcu ne le razumljive, ampak da mu bodo v pomoč in oporo na osebni, poslovni ali pa na razvojni poti.

Spoznali boste:

  • kako planeti prinašajo spremembe, zaplete in konflikte, možnosti in priložnosti v vaše življenje
  • kateri čas je najbolj primeren za izboljšave, spremembe v karieri, ljubezenske zgodbe, šolanje in izobraževanje, sodne zadeve, investicije in druge teme, ki vas zanimajo
  • kako lahko uporabite enkratne planetarne energije za vzpostavitev večjega nadzora nad svojim življenjem ter ga spremenite v bolj uspešno, polno in srečno

Napovedovanje, predikcija

Astrologi ne napovedujemo, ampak v skladu s prastarimi in novodobnimi spoznanji, zaokroženimi v čudovitem svetu zvezd in planetov, predvidevamo pojav in razvoj dogodkov. Navadno pregled tematike obsega čas do leta in pol pred posvetovanjem in za njim, pri nekaterih temah, kot na primer sodne zadeve, ločitve, šolanje in še nekaterih, pa je možen in smiseln pogled tudi širše od tega.

Astrološko posvetovanje

Na prvem obisku razložim rojstno karto kot zemljevid talentov, danosti in potencialov, preglede trenda dogajanja s predvidi vred, taka razlaga pa traja okrog ure in pol. Honorar za takšno posvetovanje je 80 evrov. Možni so tudi krajši aranžmaji po dogovoru, tako glede trajanja kot honorarja. Za morebiten daljši aranžman in temu ustrezen honorar se je treba dogovoriti vnaprej.

Astrološka posvetovanja posnamem in vam jih v obliki zvočnega posnetka .mp3 izročim po koncu posvetovanja na cedeju. Druga tehnična opcija je USB-ključek, ki pa ga je treba za to prinesti s seboj. Pogovor lahko po dogovoru seveda snemate tudi sami. Prav tako si lahko med posvetovanjem sami delate zapiske o tem, če vam je to bolj ljubo.

Pisnih astroloških analiz že dolga leta ne izdelujem več.

Astrološko posvetovanje je mogoče opraviti tudi na daljavo, na primer s pomočjo telefona ali spletne telefonije skype. Po dogovoru posnamem tudi tak pogovor in kasneje pošljem na elektronski način. Taka izbira predvideva plačilo honorarja vnaprej, z uporabo spletne banke.

Rojstni podatki

Podatki, na podlagi katerih izdelamo astrološko karto, so datum, čas in kraj rojstva. Rojstni čas je najbolj ključen podatek, zapisan na rojstnem listu, vsakdo pa ga lahko pridobi tudi na matičnem uradu v rojstnem kraju. Od rojstnega časa je odvisen izračuna acendenta in astroloških hiš, že zamik samo petih minut pa lahko močno spremeni sliko, ki nam jo nudi horoskop, še posebej pa tak zamik vpliva na zanesljivost predvidevanja dogajanja in razvoja položaja.

Za posvetovanje o morebitnih tretjih osebah rojstni čas ni nujno potreben, je pa vsekakor dobrodošel, saj omogoča najboljšo informacijo.

Rojstne podatke astrolog za svoje delo potrebuje vnaprej, najbolje v pisani obliki.

Neskladje v interpretaciji kot posledica napačnih ali netočnih dostavljenih podatkov gre v celoti na račun naročnika – stranke. Morebitne intervencije, nastale zaradi dostavljenih netočnih podatkov, ne sodijo med reklamacije in bodo obravnavane po posebnem dogovoru.

Če se po posvetu pojavijo dileme glede razlage ali predvidov, omenjenih v pogovoru, jih bom razjasnil v nekaj delovnih dneh po prejemu pisnega sporočila o tem, za dodatne in nadgrajene teme, podatke ali osebe pa bo potreben ločen dogovor in termin.

Sestavni del posvetovanja so tudi odnosi z drugimi, na primer bližnjimi, za katere je tudi treba predhodno priskrbeti rojstne podatke, po želji pa je mogoč tudi posvet v troje.

Razume se, da so v skladu z veljavnimi standardi profesionalne prakse vse teme, o katerih teče beseda, dosledno zaupne.