Predstavitev

Bern Jurečič, astrolog, publicist

BernJurecicAnalitična in študiozna kombinacija znamenja Device in podznaka Škorpijona.

Moje resno ukvarjanje z astrologijo traja že drugo desetletje, čeprav sem osnovno znanje o astrologiji in človeškem značaju pridobil že precej prej. Pri astrološkem razvoju mi je bil v največjo pomoč analitičen in pronicljiv duh, značilen za zgoraj navedeno kombinacijo. Začetne astrološke korake sem napravil sam, nadgradil pa sem jih s pomočjo priznanih astrologov iz naših in tujih krajev.

Poleg neposrednega dela z ljudmi v obliki množice posvetovanj sem doslej napisal številne strokovne prispevke v slovenskih medijih in kar nekaj lastnega astrološkega gradiva. Za sabo imam vrsto radijskih in televizijskih nastopov ter predavanja tako v Sloveniji kot v Zagrebu in na astrološki konferenci v Beogradu, pa tudi strokovne delavnice v Beogradu in Pragi.

Pri svojem delu sem se v devetdesetih letih povezal tudi s tujino, se udeležil nekaj svetovnih astroloških kongresov in tam pridobil še širše znanje, predvsem pa navezal osebne stike s številnimi astrologi, s katerimi sodelujem pri teoretičnem astrološkem delu. Sem tudi predsednik Astrološkega društva Slovenije ter član dveh mednarodnih astroloških združenj (ISAR, Astrological Association).