Astrološki pogovor

158bsamec1-za-www

Astrološka karta (“horoskop”) je zemljevid in astrolog je tisti, ki ga zna brati, tako je pred časom zapisal neki mislec. Taka karta nam pomaga razumeti sebe in druge, razkrije nam, zakaj se obnašamo tako, kot se, in kaj imamo možnost spremeniti, da bi lahko živeli bolj v skladu sami s sabo. Pomaga nam tudi, da nehamo obsojati sebe in druge, ampak da razumemo, kakšne okoliščine so nas in bližnje pripeljale do določenega vedenja. Astrolog nas torej ne uči o tem, kdo smo, ampak nam najprej ponudi pogled nase z drugega zornega kota. S pomočjo take razlage lažje sprejmemo najmanj prijetne plati samih sebe in drugih ter si ustvarimo izhodišče za korenite spremembe, po katerih ne bomo več obsojali niti sebe niti drugih, ampak neprimerno bolj – razumeli, zakaj tako in ne drugače.

Astrološki pogovor oziroma posvetovanje je zaupne narave in nikakor ni napovedovanje prihodnosti oziroma trasiranje “varne poti skozi življenje”, pač pa predvsem:

– seznanjanje s svojimi potenciali in možnostmi ter vpogled v trend dogajanja v doglednem času, predvidoma v okviru nekaj let, kar je obdobje, ki ga še zlahka obvladujemo in pomnimo;

– možnost vpogleda v podzavestne vzorce, ki bijejo na plan in pogosto vplivajo na naše izbire in življenjske odločitve (ta segment astrološkega dela temelji na metodi Life*Time astrology, ki nam razkriva ključno dogajanje v času od spočetja do starosti treh let ter jo z dovoljenjem in priporočilom njenega avtorja, ameriškega astrologa Tada Manna, uporabljam že od leta 1994);

– in možnost vpogleda v skladnost obstoječega ali nameravanega partnerstva kot tudi drugih oblik sobivanja z drugimi.

Astrološko posvetovanje seveda vključuje tudi druga področja, ki jih je tu nemogoče opisovati, vse od čisto konkretnih vprašanj do kadrovskega svetovanja.

Za astrološko posvetovanje so potrebni čim točnejši rojstni podatki o osebah, o katerih naj bi potekal pogovor. Gre za rojstni datum, URO in kraj rojstva, pa tudi za kraj bivanja v primeru, če stranka živi kje dlje od rojstnega kraja.
Podatek o rojstni uri za osebe, o katerih naj bi tekel pogovor, ni neizogibno nujno, je pa bolje, če imamo, ker je mogoče razbrati več kot le iz datuma rojstva.
Od leta 1951 v Sloveniji porodnišnice zapisujejo rojstne čase porodov, podatek o tem pa je mogoče najti na rojstnem listu ali pa dobiti na matičnem uradu.

Podatke potrebujem vnaprej, da med pogovorom samim ne izgubljamo čas za izračune in pripravo.

Posvetovanje v živo

Pogovori potekajo v pisarni Astrološkega društva Slovenije na Lavrici, Dolenjska 318 (ob cesti proti Kočevju). Kratek in natančen napotek, kako najlažje priti do destinacije, pošljem potem, ko so izmenjane vse za pogovor potrebne informacije, po pošti ali sms.
Posvetovanje traja 90 minut, po vnaprejšnjem dogovoru lahko tudi dlje. Od avgusta 2004 vsa posvetovanja snemam na diktafon, posnetek pa po koncu pogovora v nekaj minutah presnamem na CD, ki ga sogovornik po pogovoru odnese s seboj. Opcija je prekopiranje posnetka na USB-ključek, če ga sogovornik prinese s seboj. Po želji in dogovoru lahko pogovor posnamete tudi sami. Cena posvetovanja v takem aranžmaju je 80 €.

Posvetovanje po telefonu in s pomočjo spletne telefonije skype

Zaradi povpraševanja po krajših konsultacijah postaja vse bolj iskana možnost pogovora po telefonu, bodisi zaradi krajevne oddaljenosti bodisi zaradi želje po anonimnosti. Polurni pogovor – 40 €, enourni pogovor – 60 €. Seveda je tudi v tem primeru mogoče daljše posvetovanje.
Tudi iz takega pogovora nastane posnetek v obliki .mp3. Pošljem ga v obliki povezave po elektronski pošti z uporabo programa Dropbox. Po dogovoru tak posnetek presnamem na CD in ga pošljem po pošti, vendar je tveganje poškodbe razmeroma veliko.

V primeru izbire spletne telefonije skype je kontakt mogoč s klicem na nick bern23.